AX3000: MODUŁ ELEKTRYKA

Kompleksowe oprogramowanie BIM

Kompleksowe oprogramowanie BIM

Moduł elektryka zawiera narzędzia przeznaczone do szczegółowego projektowania sieci elektrycznych oraz szybkiego obliczania wymaganego obciążenia elektrycznego, napięcia i zwarć dla obwodów logicznych. Dzięki obliczeniom oraz podglądzie modelu w czasie rzeczywistym wstępne zaplanowanie systemu elektrycznego odbywa się w niezwykle krótkim czasie przy użyciu jedynie linii 2D.

Program dodatkowo generuje listy kabli i części obwodów, sporządzenie dokumentacji odbywa się automatycznie, w oparciu o wybrany przez użytkownika szablon. Dzięki oprogramowaniu możliwe jest również projektowanie oświetlenia za pomocą funkcji AX3000 lub przy użyciu programu DIALux.

MOŻLIWOŚCI MODUŁU ELEKTRYKA

MOŻLIWOŚCI MODUŁU ELEKTRYKA

Projektowanie instalacji elektrycznych

Moduł elektryka umożliwia manualne wprowadzenie oświetlenia o zdefiniowanych przez użytkownika parametrach lub przeprowadzenie analizy oświetlenia dla całej kondygnacji w programie DIALux. AX3000 posiada narzędzia dedykowane szybkiemu wprowadzeniu symboli i oznaczeń, dzięki czemu czas pracy znacznie się skraca. Użytkownik może skorzystać z bazy komponentów elektrycznych programu lub rozszerzyć ją o własne komponenty. Poszczególne komponenty elektryczne mogą posiadać dodatkowe przypisane atrybuty. Dzięki modułowi elektryka możliwe jest również przeprowadzenie wstępnych obliczeń dla systemów elektrycznych oraz wygenerowanie listy elementów.
 
Oprogramowanie posiada również narzędzia przeznaczone do projektowania linii kablowych, według ustawień wprowadzonych przez użytkownika, takich jak długości przewodu, wymiary przekroju, materiały. W praktyce oznacza to maksymalnie efektywne wykorzystanie zasobów. Program posiada wbudowane obszerne tabele materiałów. Model instalacji elektrycznej jest trójwymiarowy, może być również tworzony w rzucie izometrycznym lub widoku 3D. Zestawienie elementów zawiera wszystkie części systemu instalacji elektrycznej.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

PRZYKŁADOWE REALIZACJE