AX3000: MODUŁ INSTALACJE SANITARNE

Kompleksowe oprogramowanie BIM

Kompleksowe oprogramowanie BIM

Dzięki oprogramowaniu AX3000 można zaprojektować złożone systemy instalacji sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych różnych rodzajów. Podczas planowania Moduł instalacje sanitarne automatyzuje powtarzalne i czasochłonne czynności, pozostawiając dla użytkownika kwestie projektowe. Obliczenia dla m. in. rurociągu, wody pitnej, wody zużytej i sieci cyrkulacyjnej, przebiegają równolegle do wprowadzanych zmian, dzięki czemu ogólny proces projektowania jest znacznie przyspieszony. Program oferuje obszerne biblioteki 3D i dane producentów, które można łączyć z komponentami według potrzeb użytkownika. Dzięki Modułowi instalacje sanitarne zaprojektowany układ linii 2D może zostać przekształcony w trójwymiarową sieć rurociągów.

MOŻLIWOŚCI MODUŁU INSTALACJE SANITARNE

MOŻLIWOŚCI MODUŁU INSTALACJE SANITARNE

Projektowanie systemu INSTALACJI SANITARNYCH

Projektowanie systemu instalacji sanitarnych rozpoczyna się od umieszczenia obiektów sanitarnych, mogą to być dowolne obiekty z biblioteki. Następnie należy zdefiniować je za pomocą funkcji programu. Po wybraniu rodzaju punktu obciążenia, program proponuje wartości, takie jak średnice rur oraz przepływy. Wartości te można zmieniać według potrzeb w dowolnym momencie za pomocą tej samej funkcji lub modyfikując atrybuty. Tak zdefiniowany obiekt można zapisać w celu jego ponownego użycia.

Planowanie systemu rur odbywa się przy pomocy funkcji Easyline, wprowadzając linie pojedyncze lub równoległe.  Linie 3D reprezentują rury, które mają zostać wprowadzone. Po modyfikacji jednej linii cały system zostanie ponownie przeliczony. Połączenia generowane są automatycznie, sposób połączeń można edytować w sposób parametryczny, zmieniając odpowiednie atrybuty punktu końcowego. Ostatnim etapem jest wskazanie punktu początkowego oraz przypisanie mu parametrów, dotyczących materiału oraz wymiarów rur.

Obliczanie systemu INSTALACJI SANITARNYCH

Po zaznaczeniu systemu instalacji sanitarnych lub jego części program automatycznie oblicza i wprowadza jego elementy w model 3D oraz eksportuje do programu excel listę elementów, zawierającą zestawienie materiałów, obiektów sanitarnych, rur, mocowań, izolacji.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

PRZYKŁADOWE REALIZACJE