AX3000: MODUŁ OGÓLNY

Kompleksowe oprogramowanie BIM

Kompleksowe oprogramowanie BIM

Moduł ogólny przeznaczony jest do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń związanych z fizyką budynku oraz do tworzenia modelu pomieszczeń i zestawienia pokoi. W module tym można wybrać stosowane normy oraz zdefiniować dane ogólne, takie jak na przykład informacje dotyczące lokalizacji budynku. Wszystkie obliczenia wykonywane są w czasie rzeczywistym w oparciu o architektoniczny model BIM, zgodnie z polskimi normami i standardami. Funkcje modułu ogólnego pozwalają również wygenerować szczegółową dokumentację i certyfikaty jakościowe. W oparciu o model 3D, program automatycznie tworzy model pomieszczeń, samodzielnie wykrywając ściany i uwzględniając przy tym komponenty różnego rodzaju, na podstawie którego przeprowadzana jest analiza fizyki budowli.

MOŻLIWOŚCI MODUŁU OGÓLNEGO

MOŻLIWOŚCI MODUŁU OGÓLNEGO

W przykładzie zostało pokazane obliczenie obciążenia cieplnego zgodnie z normami oraz stworzenie modelu pomieszczeń, który będzie podstawą przy projektowaniu systemów HVAC. Pierwszym krokiem po otworzeniu modelu BIM jest wybranie norm i standardów, w oparciu o które będą wykonywane obliczenia. Następnie należy wybrać lokalizację obiektu i ustalić kierunek północny. Program automatycznie wygeneruje i zaproponuje wartości parametrów, takich jak: temperatury, obciążenie cieplne, wymiary i rodzaj budynku, dane dotyczące gruntu, warunki powietrzne.

Po ewentualnym dostosowaniu ustawień oraz ich zaakceptowaniu następuje analiza modelu architektonicznego. AX3000 automatycznie rozpoznaje elementy takie jak ściany jednowarstwowe z izolacją zewnętrzną, ściany wielowarstwowe z izolacją lub bez, okna (jako otwory lub makra z przypisanymi właściwościami), drzwi, różnice w geometrii, otwory niestandardowe. W praktyce oznacza to pełną automatyzację czasochłonnych czynności obliczeniowych przy jednocześnie wysokiej dokładności wyników dotyczących fizyki budowli, zależnych jedynie od poziomu szczegółowości modelu architektonicznego.

AX3000 samodzielnie wykrywa warstwy ścian, stropów oraz innych elementów, którym następnie można przypisać materiały z rozbudowanej biblioteki. Materiały mają przypisane właściwości wykorzystywane podczas obliczeń, takie jak np. współczynnik przewodzenia ciepła. Wykres rozkładu temperatury oraz wykresy ciśnień cząstkowych pary wodnej rzeczywistej i nasyconej w przegrodach wyświetlane są w czasie rzeczywistym.

Na podstawie modelu BIM oraz zdefiniowanych przez użytkownika parametrów, program tworzy model pomieszczeń. Dla poszczególnych pomieszczeń można zobaczyć końcowe wyniki obliczeń, takie jak obciążenia cieplne i wentylacyjne. Istnieje również możliwość przeanalizowania  wpływu pojedynczych komponentów na obciążenia całych pomieszczeń.

Za pomocą moduł ogólnego możliwa jest również szczegółowa analiza w zakresie mostków termicznych, wilgoci w przegrodach, komfortu cieplnego oraz akustyki budowlanej. Otrzymane dane mogą zostać zwizualizowane oraz wyeksportowane do programu Excel.

.