AX3000: MODUŁ OGRZEWANIE

Kompleksowe oprogramowanie BIM

Kompleksowe oprogramowanie BIM

Oprogramowanie AX3000 umożliwia projektowanie nawet najbardziej złożonych systemów ogrzewania bez wkładu większego wysiłku dzięki Modułowi ogrzewanie. Planowanie systemu opiera się na obliczeniach sieci rur i grzejników, które program wykonuje automatycznie w oparciu o wstępnie zdefiniowane przez użytkownika parametry. Dzięki programowi możesz zaprojektować nowoczesny i inteligentny system ogrzewania za pomocą linii 2D, a następnie przekształcić go w kompleksowy system 3D, uwzględniając przy tym koszty oraz rozwiązując problemy kolizji w czasie rzeczywistym – współpracując z konstruktorami lub architektami zdalnie na jednym modelu BIM. Oprogramowanie generuje również szczegółową dokumentację oraz listy wykorzystanych elementów.

MOŻLIWOŚCI MODUŁU OGRZEWANIE

MOŻLIWOŚCI MODUŁU OGRZEWANIE

Projektowanie systemu OGRZEWANIA

Projektowanie ogrzewania w oprogramowaniu AX3000 rozpoczyna się od zdefiniowania przez użytkownika parametrów, dotyczących rozmieszczenia grzejników, ich wymiarów oraz zaworów. Użytkownik może wybrać dowolny rodzaj grzejnika z bazy komponentów oraz edytować jego atrybuty, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Następnie program samodzielnie oblicza i generuje system grzejników w oparciu o dane zdefiniowane przez użytkownika oraz dane zawarte w modelu pomieszczeń. Wynik są natychmiast eksportowane do programu Excel oraz zestawiane w tabelce, zawierającej najistotniejsze informacje. Daje to użytkownikowi możliwość szybkiego wykrycia ewentualnych problemów związanych z modelem oraz zidentyfikowania ich przyczyny. Szczegółowe dane można wyeksportować za pomocą funkcji Model pomieszczeń.
 

Planowanie systemu rur odbywa się za pomocą funkcji Easyline. Połączenia rur z grzejnikiem tworzone są automatycznie. Linie reprezentujące rury mogą zostać wygenerowane automatycznie przez program dla całej kondygnacji, jej części lub wprowadzone ręcznie przez użytkownika. Następnym krokiem po zdefiniowaniu punktów obciążenia (grzejniki) oraz linii łączących jest umieszczenie rozdzielacza o wybranych parametrach oraz wprowadzenie punktu początkowego. Jak zostało pokazane w przykładzie, wszystkie części systemu można modyfikować w dowolnym momencie za pomocą funkcji Modyfikuj.

Obliczanie systemu ogrzewania

Obliczenia systemu ogrzewania wykonywane są przez program po zaznaczeniu całego systemu lub jego części. Spadki ciśnienia i obciążenia obliczane są automatycznie przez program i zestawiane w dokumentacji. Moduł ogrzewanie generuje również listy elementów wraz z wymiarami i parametrami dla wszystkich części systemu.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

PRZYKŁADOWE REALIZACJE