AX3000: MODUŁ WENTYLACJA

Kompleksowe oprogramowanie BIM

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE BIM

Moduł wentylacja jest intuicyjnym narzędziem do inteligentnego tworzenia szczegółowych projektów systemów wentylacji oraz przeprowadzania obliczeń. Program jest wykorzystywany w tej dziedzinie od wielu lat oraz stale rozwijany. Moduł wentylacja oferuje opcję dowolnego wymiarowania  zgodnie z parametrami przekroju lub natężeniem przepływu powietrza. Wszystkie dane wejściowe użyte do obliczenia systemu wentylacji są automatycznie eksportowane przez program wraz z wynikami i mogą być używane lub zmieniane w dowolnym momencie. Oprócz trybu projektowania dostępny jest również system „Easyline” umożliwiający szybkie planowanie. Oznacza to, że nawet złożone systemy można zaplanować w 3D, bazując na koncepcji prostych linii.

MOŻLIWOŚCI MODUŁU WENTYLACJA

MOŻLIWOŚCI MODUŁU WENTYLACJA

Projektowanie systemu wentylacji

Projektowanie wentylacji w AX3000 jest bardzo intuicyjne i może odbywać się zarówno w widoku 2D jak również w widoku 3D lub izometrycznym. Program samodzielnie tworzy przyłącza ze skokiem łukowym lub wertykalne w odpowiednich miejscach a wszelkie kolizje są sygnalizowane. Po jednorazowym utworzeniu szablonu, wymiary oraz oznaczenia wprowadzane są automatycznie, według zdefiniowanych przez użytkownika parametrów. Systemy można wprowadzać za pomocą krawędzi środkowej, zewnętrznej, wewnętrznej lub niestandardowej. Dowolnego rodzaju przekroje, zawierające detale generowane są natychmiast po zdefiniowaniu ścieżki.

Obliczanie systemu wentylacji

System wentylacji może składać się z rur lub prostokątnych kanałów. Moduł wentylacja samodzielnie proponuje system wentylacji w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika, takie jak największa możliwa średnica rur lub wymiary kanałów, długości elementów, materiały, dopuszczalna prędkość, itp. Spadki ciśnienia i obciążenia obliczane są automatycznie przez program i zestawiane w szczegółowej dokumentacji. Równolegle wykonywane są również obliczenia soniczne.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

PRZYKŁADOWE REALIZACJE