PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW W AX3000

Planowanie systemu

Projektowanie systemów za pomocą wszystkich modułów w programie AX3000 wygląda w sposób analogiczny oraz opiera się na podobnych zasadach. Planowanie dowolnego rodzaju systemu odbywa się za pomocą funkcji Easyline, która wymaga od użytkownika podania jedynie trzech informacji: punkt początkowy, punkty obciążenia, linie łączące.

Punktami początkowymi oraz punktami obciążenia mogą być dowolne obiekty 3D, mające przypisane odpowiednie atrybuty. AX3000 posiada obszerną bazę danych komponentów, która może być edytowana według potrzeb lub rozszerzona o własne komponenty użytkownika. Natomiast Easyline to funkcja pozwalająca na łatwe rysowanie linii projektowych dowolnego widoku 2D lub przekroju, idealnie sprawdzająca się w rzutach izometrycznych. Wizualizacje różnego rodzaju i obliczania wykonywane są w czasie rzeczywistym, mogą uwzględniać wiele wariantów i sytuacji projektowych.

Sporządzanie dokumentacji

W oparciu o model 3D, program AX3000 automatycznie tworzy model pomieszczeń, samodzielnie wykrywając ściany i uwzględniając przy tym komponenty różnego rodzaju, na podstawie którego przeprowadzana jest analiza pod kątem fizyki budowli oraz zbierane są dane niezbędne do wykonania obliczeń poszczególnych systemów.

Oprogramowanie generuje szczegółową dokumentację, certyfikaty jakościowe oraz listy elementów, które zawierają zestawienia komponentów wraz z danymi wymiarowymi oraz montażowymi. Wszystkie obliczenia wykonane przez program mogą być wyeksportowane do programu Excel w atrakcyjnej formie, zawierającej graficzną reprezentację wyników.